خانه / علمی کاربردی (صفحه 8)

علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع پلاستیک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع پلاستیک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع پلاستیک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته صنایع پلاستیک تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های تزئینی

رشته های علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های تزئینی رشته کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های تزئینی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی معدن – فراوری سنگ های تزئینی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های تزئینی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های تزئینی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های تزئینی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته معدن – فراوری سنگ های تزئینی ...

بیشتر بخوانید »

رشته کاردانی عمران – شبکه و تصفیه خانه فاضلاب علمی کاربردی

رشته کاردانی عمران – شبکه و تصفیه خانه فاضلاب علمی کاربردی رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه فاضلاب : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی عمران – شبکه و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – توپ های پدافند هوایی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – توپ های پدافند هوایی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – توپ های پدافند هوایی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – توپ های پدافند هوایی دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی شبکه های ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی ابزار دقیق بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی ابزار دقیق بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ابزار دقیق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی ابزار دقیق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ابزار دقیق را انتخاب و  تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – تجهیزات ثابت فرآیندی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی مکانیک – تجهیزات ثابت فرآیندی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مکانیک – تجهیزات ثابت فرآیندی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مکانیک – تجهیزات ثابت فرآیندی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »