خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی و شاهد

تیزهوشان و نمونه دلوتی و شاهد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا : آزمون مدارس تیزهوشان اوجغاز سفلی – اوجغاز علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

ثبت نام مدارس شاهد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو : آزمون مدارس تیزهوشان اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوصالوی الله‌وردی‌خان – اوزرلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام مدارس شاهد پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پیراقوم – پیرالقیر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پیراقوم – پیرالقیر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر : آزمون مدارس تیزهوشان پیراقوم – پیرالقیر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیراقوم – پیرالقیر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیراقوم – پیرالقیر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پیراقوم – پیرالقیر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اغدیزج – اغوران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اغدیزج – اغوران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اغدیزج – اغوران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اغدیزج – اغوران

ثبت نام مدارس شاهد اغدیزج – اغوران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اغدیزج – اغوراندر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اغدیزج – اغورانطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت نام مدارس ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران : آزمون مدارس تیزهوشان اغدیزج – اغوران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اغدیزج – اغوران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اغدیزج – اغوران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اغدیزج – اغوران : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد زیوه قوره – سالوس

ثبت نام مدارس شاهد زیوه قوره – سالوس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد زیوه قوره – سالوسدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد زیوه قوره – سالوسطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زیوه قوره – سالوس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان زیوه قوره – سالوس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زیوه قوره – سالوس را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »