خانه / تیزهوشان و نمونه دلوتی و شاهد

تیزهوشان و نمونه دلوتی و شاهد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان روکوان – ریسانی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان روکوان – ریسانی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان روکوان – ریسانی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد روکوان – ریسانی

ثبت نام مدارس شاهد روکوان – ریسانی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد روکوان – ریسانی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد روکوان – ریسانی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی : آزمون مدارس تیزهوشان روکوان – ریسانی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی روکوان – ریسانی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی روکوان – ریسانی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی روکوان – ریسانی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بی‌نهر علیا – پشت‌تپه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بی‌نهر علیا – پشت‌تپه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه : آزمون مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

ثبت نام مدارس شاهد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بی‌نهر علیا – پشت‌تپه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بی‌نهر علیا – پشت‌تپه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

ثبت نام مدارس شاهد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چوگل‌آباد – حوض سیدمراد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوگل‌آباد – حوض سیدمراد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوگل‌آباد – حوض سیدمراد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد : آزمون مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چوگل‌آباد – حوض سیدمراد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پالنگان – پنیران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پالنگان – پنیران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پالنگان – پنیران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پالنگان – پنیران

ثبت نام مدارس شاهد پالنگان – پنیران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پالنگان – پنیران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پالنگان – پنیران طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران : آزمون مدارس تیزهوشان پالنگان – پنیران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پالنگان – پنیران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پالنگان – پنیران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پالنگان – پنیران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سنندج – سواریان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سنندج – سواریان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سنندج – سواریان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »